Ingrid Bergman: Életem
(részletek)  Ingrid kapcsolatai között kevés volt- első pillantásra-valószínűtlenebb, mint hosszú és la datlan barátsága a testes angol rendezőzsenivel, Alfred Hitchcockkal.

Ez részben azon közös tulajdonságukon alapult, hogy egy-egy műteremben eltöltött fárasztó nap után leküzdhet vágy fogta el őket a martini után, bár Ingrid mindamellett furcsállotta ezzel kapcsolatosan Hitch dogmatikus angol szokásait: Hitch előbb kivárta, hogy az óra elüsse a hatot, csak aztán loholt el a martiniért. Imádta, ha itallal tölthette meg az ember poharát. Ő adományozta nekem a megtisztelő"humán spongya" címet.

Egyik este vacsorát készült főzni kettőnknek, közben ittunk, nevetgéltünk, bolondoztunk.

- Hitch, kezdek álmos lenni - állapítottam meg.
- Nem baj, feküdj le a díványra, és pihend ki magad, addig befejezem a főzést .

Bementem a nappaliba, aztán már csak arra ébredtem, hogy az éjszaka kellős közepén járunk. Hirtelen a szoba másik végében álló díványra sandítottam, ott aludt Hitch összegömbölyödve, mint egy csecsemő. Az egyik szemét azon nyomban kinyitotta.

- Mi történt a csodálatos vacsoránkkal? - kérdeztem.
- Az ördög vigye el ! - mondta. - Elájultál itt nekem. Ráadásul az ördög vigye, én is elájultam itt magamnak.
Jéghideg lett a pompás vacsora.


Egyszer valaki Alfred Hitchcockról készülvén cikket írni, megkérte Ingridet, adjon rövid jellemzést.
Ingrid ezt írta:

Óriási felkészültségű rendező. Mindent tud a forgatásra kerülő filmről. Otthon minden beállításhoz és minden díszlethez elkészíti a makettet, amely pontos és részleteiben hű mása a műterminek. Bele se néz a kamerába, mert azt mondja : "Tudom, milyen". Nem ismerek még egy rendezőt, aki így dolgozna. Persze alapvetően minden úgy van, ahogy Ő akarja, de ha egy színésznek támad valami ötlete, nem ellenzi, hogy kipróbálja. Néha azt hittem, sikerült meggyőznöm, és Hitchcock meg fogja változtatni a beállítást. De rendszerint úgy lett, ahogy ő akarta, mert azt mondta: "Ha úgy nem tudod megcsinálni, akkor imitáld." Nagyon jó lecke volt ez számomra, mivel a későbbiek folyamán sokszor, ha egy vitában nem tudtam meggyőzni a rendezőt, eszembe jutottak Hitch szavai, és "imitáltam'". Humora és éles esze elragadó. Azt hiszem, az olyan belevaló embereket szereti. Ha valaki illetéktelenül merészkedett be a forgatásra, előfordult, hogy halandzsázni kezdett mindenféle normálisnak tűnő, csak éppen abszolút értelmetlen szövegeket. így szabadult meg a látogatóktól.

Ki más lehetett, aki Ingridet és Alfred Hitchcockot összehozta, mint David Selznick, bár akkor - a negyvenes évek közepén - bámulatos karrierje már kezdett veszíteni lendületéből. 1924 és 1940 között szinte minden nagy hollywoodi sztár megfordult nála, hatvan filmet csinált, köztük nem egy hatalmas nemzetközi sikert aratott. Na és ott volt az Elfújta a szél. Ezzel a nagyrészt az ő érdemének tulajdonítható sikerfilmmel harminchét éves korában olyan csúcsra ért, amelyet később nem tudott túlszárnyalni. Világhírű lett, gazdag, és kedveszegett. Nem tudott már igazán bízni abban, hogy ennél jobbat készíthet. Szaktudását felajánlotta háborús célokra, de a tábornokok, akikkel kapcsolatba lépett, nem mutattak együttműködési készséget, és nem sokra becsülték. Kacérkodott a gondolattal, hogy átvált a politikára, de egyetlen valamirevaló politikai megbízatása a "Kínai Segély" hollywoodi bizottságának elnöki tiszte volt. Szíve mélyén mindig filmes maradt, és sohasem tudott szakítani az imádott szakmával és mesterséggel.

Lelkesedése és energiája szédületes volt. e aztán igazán két végéről égette a gyertyát. Ahogy visszatértem Hollywoodba, újból "kölcsönadott", persze nagy összegekért, mire sok barátom azzal jött : "Milyen érdekes menedzsered van! Felcserélődtek a szerepek. Ő levesz kilencven százalékot, te kapsz tízet. 1940-től 1945 végéig Ingrid tizenegy filmben szerepelt. Évi gázsija hatvanezer dollár körül mozgott. De Az idegen nő óta David más filmvállalatoknak is kiadta. Warneréktől a Casablancáért száztízezer dollárt kapott; a Paramounttól az Akiért a harang szálért százötvenezret; a Saratogáért százezret; és csillagászatira nőtt az összeg, amikor a Szent Mary harangjai ügyében folyt az alkudozás. Nevettem a dolgon. Nem izgatott igazán. Aláírtam a szerződést. Több pénzt kerestem, mint Svédországban bármikor. David sem tudhatta, hogy sikerem lesz, meg én sem. Ha többet keres azzal, hogy kölcsönad, legyen szerencséje. Csináltunk néhány nagyszerű filmet, és szerettem dolgozni.


A Bűvölet című film az ő produkciójában készült, és Hitch volt a rendező.A Bűvöletben Ingrid egy fiatal pszichiátert j átszott, aki egy előkelő szanatóriumban dolgozik, és fölfedezi, hogy az osztályára újonnan kinevezett főorvos érzelmileg éppoly "zavart", mint a betegek. A forgatáson Ingrid is zavart lett kissé, mikor kiderült, pályája során most először dolgozik olyan partnerrel, aki fiatalabb nála. Az illető A mennyország kulcsában tűnt fel, és a mozimagazinokban "a filmvászon egyik legígéretesebb ifjú tehetsége"-ként cmleqették. Gregory Peck kétségkívül be is váltotta a hozzá fűzött reményeket. Selznick és Hitchcock összefogásától a filmvilág szenzációs eredményt várt. Nem is sok hiányzott hozzá. David Selznick Salvador Dalit, a szürrealista festőt szerződtette, hogy tervezze meg a Gregory Peck lidérces álmait érzékeltető képsort. hz'azzal indult, hogy fekete bársony drapériákról négyszáz szem mered Cregoryra. Azután egy nála tizenötször nagyobb harapófogó veszi üldözőbe egy piramis oldalán felfelé, majd végül Ingrid görög istennőt formázó gipszszobrával találja magát szemben, amelynek arca enyhén repedezett, és hangyák ezrei bújnak elő mögüle. Ingridet mégcsak kiöntötték a gipszből, de a hangyákat elvetették. Végül pedig az egész jelenet "ugrott" a filmek pokoltornácaként emlegetett vágószobában. Salvador Dali és David O. Selznick rohamosan elhidegültek egymástól.

A Time magazin kritikája szerint "Hitchcock eleven tempója, leleményes, ötletes fényképezése a Bűvöletet messze a hollywoodi átlagkrimik fölé emeli". A,New York Herald Tribune úgy vélte: "Ingrid Bergman és Gregory Peck lenyűgözően játszik, a mű remek elmegyógyászati krimi." Sok pénzt kasszírozott be a film. Olyan sokat, hogy David szinte azonnal nekilátott, hogy összehozza a Forgószél címen ismertté váló második Hitchcock krimit. Részletesen kidolgozva adta el az anyagot az RKO-nak egy olyan megállapodás keretében, mely szerint Hitchcock lesz a rendező, Ben Hecht a forgatókönyvíró, Cary Grant és Ingrid Bergman a két sztár. Nyolcszázezer dollárt kapott és a haszon ötven százalékát. Mivel a film nyolcmillió dollárt jövedelmezett, mindenki nagyon boldog volt.
Cary Grant a sztori szerint amerikai titkosügynök, s azzal gyanúsítja Ingridet - aki egy, elítélt náci kém lánya-, hogy megszegte állampolgári hűségét; de aztán beleszeret. Hogy hazafiságát bizonyítsa, Ingrid férjhez megy a cselszövő Claude Rains-hez, és segít leleplezni Cary-nek egy lezárt borospince titkát, arra a meglepő eredményre jutva, hogy az egyik üveg üledéke i nem más, mint az addig szinte ismeretlen érc, az urán. Az egyik jelenetben a kamera fentről, . a zsúfolt bálterem csillárjáról rávariózik az Ingrid kezében szorongatott értékes kulcsra, s ezzel Hitch látványos pályafutásának egyik leglátványosabb képsora született meg. A téma viszont, az uránium körül forgó cselekmény-minthogy nagyjából egy időre esett az atombomba felrobbantásával - az FBI figyelmét is felkeltette. Bár Hitch a legártatlanabb képpel állította, hogy "nem érdeklik az ilyen komisz vegyszerek", a biztonságiak, akik hetekig tartották megfigyelés alatt, csöppet sem vélték mulatságosnak a dolgot.

Az "intézmény" átejtése egyébként Hitchcock kedvenc szokásai közé tartozott. A Johnsonféle cenzúrát is nagy gyönyörűséggel játszotta ki, amikor filmre vette Carynek és Ingridnek az engedélyezettnél ötször hosszabb ideig tartó csókját. Egy csók három másodpercig tarthatott. Mi viszont megcsókoltuk egymást, beszélgettünk, elfordultunk, majd újra csókolóztunk, beszélgettünk, elfordultunk, csókolóztunk. Aztán közénk került a telefon, és megkerültük. Ulyan csiki-csuki csók volt ez, de a cenzorok nem nyúlhattak bele, nem is vághatták ki, mert három másodpercnél egyik csók sem tartott tovább. Mást csináltunk: egymás fülét harapdáltuk, megpusziltuk egymás arcát, úgyhogy vég nélkülinek tűnt az egész, és szenzáció lett Hollywoodban.

A Forgószél pecsételte meg Cary Grant és Ingrid tartós barátságát. Röviddel a forgatás után keletkezett Cary halhatatlan mondása: "Véleményem szerint a Filmakadémiának évről évre Oscar-díjat kellene félretennie Bergman részére, akár csinál filmet, akár nem!" És megkezdődtek a tárgyalások arról a szerepről, amely után Ingrid évek óta sóvárgott.

[…]


A Baktérítő alatt félig kész. Valamelyik nap kifakadtam. Arról volt szó, hogy a felvevőgép egy jelenetben teljes tizenegy percig követ. Egész nap próbáltuk, hogy a kamera útjából kitérnek a falak meg a bútorok, de még így sem sikerült elég gyorsan. Ugyhogy jól megmondtam Hitchnek a magamét. Hogy mennyire gyűlölöm ezt az új módszert. Mennyit szenvedek és hogy utálok a műteremben lenni. A partnereim, Michael Wilding és Joe Cotten csak ültek és meg se mukkantak, pedig tudom, hogy egyetértettek velem. De beszéltem én az egész szereplőgárda helyett is. A kis Hitch egyszerűen faképnél hagyott. Egy szót se szólt. Hazament... Te jó ég!...


Egy hónap múltán egy Ruthnak írt másik levelében Ingrid már kész elismerni, hogy mégis lehet valami Hitch új módszerében. A film majdnem kész. Azok közül az átkozott hosszú képsorok közül némelyik pompásan alakul. Egyik kilenc és fél perces beállításban végig beszéltem; a kamera egy pillanatra sem fordult el, és jól sikerült. Meg kell mondanom, sokkal jobban, mint amikor felaprózzák és összevágják...[…]

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ingrid Bergman: My Story
(by Ingrid Bergman and Alan Burgess; Delacorte Press - New York, 1980.)

fordította: Friedrich Judit
ISBN 963 282 104 1

részletek: 10.fejezet (116-118.oldal) és 12.fejezet (139-140.oldal)[Alfred Hitchcock] - [Drakula halála 1921] - [Silent Horror]
[Horror Story] - [Hungarian Horror]
[Home]