bodycount:
'testszámláló' - a filmekben a hullák száma

exploitation film:
A nézők "alantas" igényeit kihasználó - általában erőszakot, vért, szexet - tartalmazó másod, harmadvonalbeli kommerszfilmek. Vannak réteg exploitation filmek is (pl.: blaxploitation film, sexploitation film, nazi-exploitation...).

fehér mágia: (Teurgia), Jó, kegyes cél érdekében végzett varázslat, a jó szellemek, a szentek és az angyalok segítsével.

fekete mágia: Ókori eredetű titkos tan, mely egyes kivételes emberek (mágusok) számára elérhetővé teszi a természetfeletti, megmagyarázhatatlan események kezdeményezését, lefolyásuknak ellenőrzését.

found footage: 'talált felvétel' - általában az áldokumentumszerű filmek jelzésére használt kifejezés (pl. Blair Witch project)

ghoul: (ghul, ghulah), az arab nyelvterületen ismert - anyagi szubsztancia nélküli - kísértet, mely hullarablással foglalkozik, ált. friss (sokszor gyermek) hullákkal táplálkozik.

giallo: "sárga" horrorok, a véres olasz thrillerek neve. (A sárga borítójú krimi kiadások után.)

gore: "vér-filmek", ált. olyan horrorfilmek, melyek "főszereplője" a az áldozatokból kifolyó vér. A történet rendszerint ebben fel is "szívódik".

grindhouse: 'darálós mozik' - ált. az 1960-70-es évekre jellemző olcsó exploitation filmek, amelyeket sokszor párosával mutattak be, egymás után "ledarálva" a kis mozikban (ugye video akkor még nem volt...)

hard-core: "kemény pornó", valódi (nem eljátszott) szexuális aktivitást nyíltan, elvileg minden korlátozás nélkül ábrázoló film

hexploitation film: 'Hexen' és a '-ploitation' szavakból képzett kifejezés: a boszorkány témájú horrorok megjelölésére

incubus: A középkorban mindenki elhitte, hogy az ördögök közöttünk kelnek-járnak, éjszaka pedig a nők ágyába furakodva csábítják el őket, és eladják lelküket az Ördögnek. Ez a szellemszerű, férfias alakban megjelenő fiatalember az incubus. (lsd. succubus-t is!)

mainstream: "főáram-főirányvonal", az uralkodó irányzat

Mephistopheles: (Mephistoples) az ördög egyik mellékneve vagy valamelyik alárendelt démonjának a neve.

nunsploitation film: 'Nun' és a '-ploitation' szavakból: az apácás témájú horrorok jelölésére (pl. L'Altro Inferno,1981.)

omnibuszfilm: összekötő kerettörténettel ellátott, önálló epizódokból álló film

oozploitation film: ausztrál exploitation filmek (horrorok, olcsó vulgáris komédiák, akciók és sci-fik...)

poltergeist: kopogó szellem. Viszonylag gyakori megjelenései alkalmával hangos dörömböléssel, fülsüketítő kopogásával, minden elmozdítható tárgy hajigálásával, szétzúzúsúval hívja fel magára a figyelmet.

S/M: szadomazochizmus

slasher filmek: "hasogatós", vagdalkozó-kaszabolós horrorfilmfajta, melyekben általában valamilyen szúró-vágó eszközzel követik el a (sorozat) gyilkosságot

snuff film: olyan, (a S/M végső határát jelentő) film, amelyben a gyilkosság hard-core, vagyis valóságos

soft-core: "puha-pornó", olyan szexfilmfajta, melyben a bemutatott jelenetekkel kapcsolatban megszorító (öncenzúrázó) korlátozások vannak (pl.: merev hímtag nem mutatható meg)

splatter: (angol,= spatter): "befröcskölés" Általában véres, rohanó, robogó kommerszfilmek. John McCarty amerikai filmkritikus által alkotott fogalom. (E filmekről szól gyűjteményes munkája, az Official Splatter Movie Guide 1-2.)

succubus: az incubus női változata, akik férfiakat, fiatalokat csábítanak el.

suspense: a néző várakozásra épített feszültség (legnagyobb mestere Alfred Hitchcock volt)

trash-film: annak a művészete, hogy egy film olyan rossz legyen, ami már jónak hat. E filmek elengedhetetlen kelléke a csúnya, vacak képek; debil színészek és a blőd párbeszédek (pl. John Waters korai munkái, vagy az ötvenes évek
"atom-age" szörnyfilmjei)

unrated: korhatárvizsgálat nélküli film. Az amerikai törvényhozás megengedi, hogy cenzúravizsgálat nélkül is lehessen filmet bemutatni, bár ezek jó része hard-core pornó.

visceral-gore: emberi belsőségeket öncélúan mutogató vérbő horrorfilmtípus

Walpurgis (éjszakája): (Walpurgisnacht = Walpurga éje), boszorkányszombat. Szent Walpurga apátnő (megh. 793-ban) emlékének szentelt május elseje előtti éjszaka, a német néphit szerint a boszorkányok főünnepe (Synagoga diabolica), melyet magas hegycsúcsokon ülnek meg.

werewolf: farkasember, "vérfarkas". A néphit szerint a "Werwolf" tulajdonképpen ember, aki bármikor - különösen teliholdas éjszakákon - farkassá tud változni, majd visszaváltozik emberré. Megölni általában ezüst puskagolyóval szokták.

w.i.p. filmek: women in prison (nők a börtönben). Női börtönökben, lányok között játszódó sexploitation (soft-core) filmek - sokszor erőszakos, durva jelenetekkel fúszerezett - változata.

X-rated: cenzúrázási kategória, ezek a filmek (nagy részben pornófilmek, de horrorok is) általában explicit (nyílt, egyértelmű) jellegűek mind az erőszak, mind a szex bemutatása terén.

Zombi: élőhalott. Olyan ember, aki halála után a sírból visszatér és általában élő emberi húst fogyaszt. Akit megharap, az is zombivá válik. (lsd. Kéri A.: A vudu - egy vallás titkai, 139-147.old.)

 

 

Az dolgozat szövegében többször említett, a témához kapcsolódó fontosabb idegennyelvű szavak és kifejezések magyarázatait ezen mellékletben foglalom össze. A kifejezések ismertetésében Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai kiadó,Bp.,1978.), a KalligraM című pozsonyi kiadású kultúrális folyóirat 1998/7-8-9. száma (9.old.), valamint a Cinema 92/7. (58.old.) lett felhasználva.

[Horrorfilm történelem - kezdőlapra]

(c) 1999, 2009. Szentes Gerzson Péter


[Alfred Hitchcock] - [Drakula halála 1921] - [Silent Horror]
[Horror Story] - [Hungarian Horror]
[Home]