1
id. mű (2.kötet) 619.old.

2 David Parkinson: A mozi (Holló és Társa,1996. "Fiatalok Oxford Könyvtára" sorozat.) c. könyv egy fejezete, 100-105.old.

3 Természetesen sokan mondják, a hazai videotékák is tele vannak horrorfilmmel. Ezek java részét a nyolcvanas-kilencvenes években készült filmek teszik ki. A régebbi alkotások közül igen minimális számban jelent meg nálunk. Ennek oka, hogy mai szemmel nézve nem adhatók el horrorfilmként, mivel nem eléggé durvák a jelenkoriakhoz képest. Horrorfilm megjelöléssel az utóbbi években csak pár tucat film jelent meg nálunk, szemben azzal a több százzal-ezerrel, ami készült. A videotékások és a kiadók szerint nincs igazán nagy kereslet nálunk ezekre a filmekre. Ez lehet az oka, hogy alig jelentetnek meg ilyen alkotásokat. (lásd a Videomagazin, a Cinema videomegjelenési rovatait.)

4 Leonard Maltin's Movie & Video Guide 1997 (A Signet book,USA,1996.); John Stanley's Creature features movie guide strikes again (Creatures at Large Press,USA,1994.)

5 id. Frivol múzsa (2.kötet) 613.old.

6 lsd. az irodalomjegyzékben

7 Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai kiadó,Bp.,1978. 345.oldal)

8 lsd. Dr.Réti Endre: Varázslók, kuruzslók, szellemidézők (Móra,Bp.,1961.) 85-87.old., Horváth Árpád: Camera obscura (Táncsics,BP.,1965) 189-191.old., és L. Mack- E. Harwood- L. Riley: Amire nincs magyarázat (Novotrade,1991) 123-133.old.

9 magyarul a "Kalandos históriák" c. gyűjteményben olvasható (Európa k.k.1974., 237-355. old.)

10 Világirodalmi lexikon 11.kötet [Pragm-Rizz], 568.old. (Akadémiai kiadó,1989.)

11 lsd. Jorge Luis Borges: Képzelt lények könyve (Helikon kiadó,1988. - "Curiositas" sorozat II.kötete)

12 A horrorfilmek tárgyalásánál leggyakrabban használt idegennyelvű kifejezéseket a 12/b; a horrorfilm képi világát pedig a 12/a mellékletben található táblázat tartalmazza, összahasonlítást nyújtva a horror, a fantasy, a thriller, a tudományos-fantasztikus irodalom és film között.

13 Roy Kinnard: Horror in silent films (McFarland,USA,1995.), 1-5.oldal

14 Robert Houdin (1805-1871) francia mágus, illuzionista, bűvész. 1845-ben nyitotta meg híres színházát, melyben különféle bűvészmutatványokat mutatott be.

15 Utazás a Holdra, A Földről a Holdra

16 szeleniták: Holdlakók

17 Angry red planet(1959); Terrore nello spazio(1965); Alien-sorozat;...stb.

18 Érdekes, hogy nem az Egy hölgy eltüntetését (1896) tartják az első horrornak, melyben a nézők - akkori - nagy döbbenetére a nő csontvázzá alakult át. Kinnard könyvében ezzel a filmmel kezdi a korabeli horrorok felsorolását, de csak az Ördög kastélyát (1896) jelöli meg az első horrornak.

19 Ray Harrihausen: amerikai trükkszakértő, trükkfilmes. Meghatározó munkássága 1953-ban kezdődött, és egészen 1981-ig dolgozott. Fő szakterülete a stop motion, a kockáról-kockára történő trükkfelvétel volt. Az idézett jelenetet 1963-ban forgatta a Jason & the Argonauts-hoz.

20 Röntgen-sugarak

21 Mary Shelley 1818-ban írta egy viharos éjszakát követően, amikor is barátaival egyetemben megidézték a gonosz szellemeket - erről az éjszakáról szól Ken Russel filmje, a Gótika [Gothic,1986.]

22 Robert Louis Stevenson írta 1885-ben.

23 E.A.Poe (1809-1849): amerikai költő, író, kritikus. Írásainak visszatérő témája a halál, a szeretett lény elvesztése. Elbeszélései a rettegést, a borzalmat, őrületet jelenítik meg. A detektívnovella megteremtője. Sok munkáját feldolgozták filmen.

24 Nem mondhatni, hogy horrorszínész, de a Frankenstein sikere után még szerepelt pár hasonló filmben, pl.: Green eye of the yellow God (1913; The Phantom signal (1913); The Bribe (1915).

25 Thomas Russell Sullivan rendezte, még 1887-ben, a címszerepben Richard Mansfielddel.

26 Kinnard id. mű 75.old.

27 Edmund Mortimer Farkasember [The Werewolf,1924.] című filmje viszont nem farkasemberes film, de sok filmográfiában szerepel: egy férfiről szól, aki vaddá válik, ha lerészegedik.

 28 Feuillade további "műfaji" munkái: "A macska, amely nővé változott" [La Chatte Métamorphosee,1909.] - a cím elárul mindent; és említést igényel a Bébé és a spiritizmus [Bébe Fait du Spiritisme,1912.] is.

29 Pl.: Elaine hőstettei [The Exploits of Elaine,1914.(14 rész); Myra rejtélyei [The Mysteries of Myra,1916. (15 rész); A gyűlölet háza [The House of Hate,1918. (20 rész)]

30 Edison már korábban, Holdkórosok hatalmon [Lunatics in power,1909.] címmel megfilmesítette, de ez a változat mellőzi az eredeti történet minden borzalmát, mert humorral helyettesíette.

31 A történetet újra leforgatták 1972-ben Mexikóban: La Mansión de la Locura címmel.

32 Hanns Heinz Ewers 1913-ban megjelent regényéből készült filmek, az egyiket Eugen Illes, a másikat Michael Curtiz (a magyar Kertész Mihály) rendezte.

33 id. S.Kracauer: Caligaritól Hitlerig (Magyar Filmintézet,1991.) 64.old.

34 Kovács A. Bálint: Metropolis, Párizs (Képzőművészeti kiadó,Bp.,1992. "Dosszié" könyvek sorozat)

35 pl. a vámpír félelmét a puszta napfénytől, amitől elég (lsd. pl. Dracula (1958), Near dark (1987), Interjú a vámpírral (1994), John Carpenter's Vampires (1998)).

36 Metropolis, Párizs

37 Dr.David Soren: The Rise and fall of the horror film (Midnight Marquee Press, Inc., USA, 1977.)

38 rendezte Robert Wiene, a magyar nyelvű kópián 1921 van keletkezési dátumként feltüntetve,
de a film valójában 1919-es.

39 Caligari, mint az eljövendő zsarnok jelképéről is szól S.Kracauer könyve, a Caligaritól Hitlerig.

40 Maurice Renard 1920-ban megjelent regényének a filmváltozata.

41 Századunk első felében a polgári színház egyik legszínesebb, legsokoldalúbb rendezőegyénisége. Számos későbbi világsztárt fedezett fel. (pl. Conrad Veidt, Emil Jannings, Paul Wegener)

42 A filmről hosszabb írás foglalkozik a Galaktika 1992/6-os számában (141.szám) "Hungarian Dracula" címmel, és a Filmvilág is megemlékezett róla az 1997/12-es számban. Ugyancsak megemlíti az első magyar filmlexikon (1942) is Lajthay nevénél (324.old) a filmet. A nemzetközi irodalomban John L.Flynn vámpírfilmes monográfiájában (lsd. az irodalomjegyzékben) is szerepel a film.

43 A legénység nélküli sodródó- és kikötő hajó, amely magával hozza a ragályt, később több filmben ismét feltűnik. (Pl. Lucio Fulci Zombi 2. (1979), és Luigi Cozzi Contamination (1980) című filmjeinek nyitójelenetében.)

44 Fritz Arno Wagner

45 Siegfried Kracauer: Caligaritól Hitlerig (Filmintézet,1991.) 72.old.

46 Közben, 1924-ben rendezi meg a filmművészet szempontjából úttörő jelntőségű Utolsó embert [Der Letzte Mann,1924.].

47 id. Caligaritól Hitlerig c. könyvének 131.old. (Magyar Filmintézet, 1991.)

48 Sunrise (1927), és a Tabu-t, 1931-ben Robert J.Flahertyvel közösen.

49 Fáradt halálként is ismert nálunk.

50 lsd. Dömötör Tekla (szerk.): Germán, Kelta regék és mondák (Móra Ferenc k.kiadó,1995., 76-94.old.)

51 A Magyar Filmintézet kópiája angolszász területről került hozzánk, így nálunk "John Masterman"-ként ismerjük a város urát, Fredersen helyett; fiát, Fredert, "Eric"-nek, és Máriát "Mary"-nak. Ezenkívül a nálunk látható kópia hiányos
(79 perc); az eredetileg kétrészes, 3241 m-es változatból csak 139 percet sikerült rekonstruálniuk az NDK filmarchívuma munkatársainak.

52 M - Egy város keresi a gyilkost

53 lsd. - a többi sorozatgyilkosra vonatkozólag is - Mohácsi Enikő (szerk.): A világ legbrutálisabb gyilkosai (Android Lap- és Könyvkiadó,Bp.,1997.) c. könyvét!

54 Dr.Mabuse majd a hatvanas években tér vissza újra a filmvászonra: Fritz Lang megrendezi a Dr.Mabuse ezer szemét [The Thousand eyes of Dr.Mabuse,1960.] majd a The Deathray mirror of Dr.Mabuse (1960); Return of Dr.Mabuse (1960); Dr.Mabuse vs. Scotland Yard (1964) következik; a bűnöző alakját Peter Van Eyck keltette életre.

55 Panoptikumban, viaszbábuk között játszódó rémtörténeteket forgattak még később is: A Warner Bros. már 1933-ban elkészítette a Mystery of the Wax Museum-ot, és 1953-ban elkészült a House of Wax is, eredetileg térhatásúan.

56 Paul Wegener első színészi alakításával, a dán Stellan Rye rendezte meg a történetet 1913-ban.

57 E.A.Poe és Hanz Heinz Ewershez hasonló stílusú osztrák rémtörténetíró.

58 1931-ben rendezte meg a Kongresszus táncol [Der Kongress Tantz,1931.] című korai hangosfilm komédiát.

59 a másik igen jelentős korai alkítása: kettős szerepben alakította Máriát, a Metropolisban (1926.)

60 Sir Arthur Conan Doyle írása alapján

61 id. Metropolis, Párizs 88.oldal

62 Nálunk elsősorban színészként ismert: egyik - nagyon szép - időskori jutalomjátéka Ingmar Bergman A Nap vége [Smultronsället,1957.] c. filmjének a múltjával számotvető idős professzora.

63 Selma Lagerlöf (1858-1940): svéd írónő. Főbb munkái: Gösta Berling(1891), Jerusalem (1902), Nils Holgersson csodálatos utazása (1907). Nobel-díjas (1909).

64 George Sadoul: A filmművészet története (Gondolat,1959.), id. mű 155-156.old.

65 Szellemjárta ház [The haunted house,1928.], 7 lábnyom a Sátánhoz [Seven footprints to Satan,1929.],
és a Horror háza [The house of horror,1929.].

66 Többek között az Aaron's Rod; The call of Siva; The Clue of the Pigtail; The cry of the Night Hawk; The Queen of Hearts; The Sacred order; The Scented Envelopes; The Shrine of seven lamps; The miracle; és 1924-ben Fred Paul rendezésében a The Counghing horror; Cragmire Tower. Sax Rohmer Dr. Fu-Manchu rejtélye című írása alpján. Boris Karloff főszereplésével 1932-ben készült el a Mask of Fu-Manchu.

67 A Türelmetlenség [Intolerance,1915.], az Amerika hőskora [Births of a Nation,1916.] és a Letört bimbók [Broken lossoms,1919.] rendezője; a film máig érvényes formanyelvének egyik megteremtője.

68 Korai filmkészítőként is használt már fantasztikus jeleneteket filmjeiben, ilyen munkája volt a Hercegnő a vázában [The Princess in the Vase,1908.], melyben egy álomjelenetben egy elhamvasztott egyiptomi hercegnő saját hamujából reinkarnálódott.

69 Amerikai rendező, főleg nehezen emészthető, furcsa filmeket készít. (Radírfej [Eraserhead,1976.];
Elefántember
[Elephantman,1980.]; Kék bársony [Blue velvet,1986.]. A nevéhez fűződik a Twin Peaks tv-sorozat is.
[Twin Peaks,1990.].)

70 Egyes források 1882-t adnak meg.

71 pl. az Aki a pofonokat kapja [He who gets slapped,1924.] szerencsétlen bohóca.

72 További filmjei voltak még Worsley-val a Büntetés [The Penalty,1920.] és a Blind bargain (1922.)

73 Gaston Leroux 1910-es, azonos című regényének első filmváltozata.

74 A Technicolor eljárás korai változata.

75 Már korábban is dolgozott vele együtt A 13.székben [The 13th chair,1929.]

76 A második teljes egészében beszélő film, az első a New York fényei [The lights of New York,1928.] volt.
A
Jazzénekes [The Jazz singer,1927.] csak részben volt beszélő: egypár dialógus és az énekes betétek.

77 párhuzamos kitekintéssel a többi amerikai filmstúdió filmjeire és a harmincas évek Európájára is.

78 ism. filmjei: Nászdal (1917); A leopárd (1917); Tavaszi vihar (1917); Az ezredes (1918); Küzdelem a létért (1918); Casanova (1918)

79 A Drakulát, mint színpadi előadást eredetileg Hamilton Deane adaptálta 1924-ben Bram Stoker művéből. Eredetileg Skóciában, a Little Theater-ben mutatták be. A sikert követően a londoni Prince of Wales Theater előadásait láthatta a közönség; több, mint 250 előadást ért meg. John L. Balderstonnal együttműködve, Deane 1927 októberében mutatta be New York-ban a darabot, Lugosi Béla főszereplésével.

80 A hangosfilm korszak kezdetén szokás volt ugyanazt a filmet több nyelven is leforgatni, mivel még nem volt ismert a szinkronizálás. A magyar Hyppolit, a lakáj-ból (1931) is készült egy német változat.

81 A történet Bram Stoker Drakula vendége (Dracula's guest) című novelláján alapult, magyarul a Galaktika 51-es számában olvasható (97-106.oldal).

82 1922-ben rendkívüli hír járta be a világot. Érintetlen királysírt találtak Egyiptomban, Tutanhamon fáraó sírját. A feltárást végzők közül többen rejtélyesen meghaltak rövid időn belül. Ezt a hiedelem a fáraó átkának tulajdonította. Ez a legenda adta az elkövetkezőkben a múmiafilmek egyik alapötletét, másrészt viszont a filmbeli múmiák - ált. egy ősi átkot megtörve - szeretnének visszatérni az életbe, vagy igazságot szolgáltatni a rajtuk esett réges-régi sérelmek miatt.

83 Ramszesz fáraó múmiáját keltette életre egy tudós a Ramszesz király múmiájában [La Momie du Roi,1909.], több korai némafilmben láthattunk múmiákat, de igazából e hangos változat tette népszerűvé a figurát.

84 Mark of the vampire (1935), The Devil doll (1936) és a Miracles for sale (1939)

85 Lugosi egészen haláláig filmezett, első vámpírszerepe tette őt hallhatatlanná mindörökre. Rengeteg filmben váltotta aprópénzre tehetségét, magánéletében megkeseredett emberré vált.

86 W.B. Seabrook: A bűvös sziget (Vízöntő könyvek, Holnap kiadó, Bp.,1989.); a vudu vallásról és szertartásrendszeréről lásd: Kéri András: A vudu - egy vallás titkai (Anno kiadó, Bp.,1999.) c. könyvét.

87 A Holló [The Raven,1934.] és egy sci-fi, A láthatatlan sugár [The Invisible ray,1936.] volt a további közös munkájuk.

88 Edgar Wallace (1875-1932): angol író, újságíró. Dél-Afrikában az angol-búr háború (1899-1902) idején volt haditudósító, emellett mintegy 170 bűnügyi, ill. horror regényt írt.

89 A Fű [The Grass,1926]; és a Chang (1927).

90 Igaz először, mint minden újdonságtól, ettől is idegenkedtek a producerek és a színészek. Sok - egyébként kíváló - színész életútja tört ketté a hangosfilm megjelenésével, mivel hangjuk, orgánumuk alkalmatlan volt a film számára.

91 Magyar Bálint: Az amerikai film története (Gondolat, Budapest,1974., 155.old.)

92 Joseph Sheridan le Fanu (1814-1873): francia író, a Carmilla magyarul a Galaktika 51. számában és J.S.LeFanu: Fogadó a repülő sárkányhoz c elbeszélésgyűjteményben (Európa kk.,Bp.,1984. 125-202.old.) olvasható magyarul.

93 1946-ban az amerikai PRC stúdió számára rendezte a Mocsári fojtogatót [Strangler of the swamp,1946.]

94 Az első még 1921-ben, Eille Norwood-al a főszerepben.

95 A Dr.X visszatérése [Return of Dr.X,1939.] nem Curtiz 1931-es filmhének a folytatása volt, inkább a
Sétáló
halottnak [The Walking dead,1936.] egyfajta imitációja.

96 "A"-kategóriások azok a filmek, melyekben nagyhírű sztárok szerepelnek, nagynevű rendezők és producerek felügyelete mellett. Általában ezek a "fő"-filmek adják a mintát az olcsó utánzatok tucatjainak: a "B"-filmeknek.
A horrorfilmek legjava "B", vagy ez alatti (ún. "Z-grade") filmnek számít.

97 Egy előadás alatt a "fő"-film mellett vetített kísérőfilm.

98 3.sorozat 7.epizód "The Walk" címmel.

99 Hyppolit a lakáj (1931), Piri mindent tud (1932), Ida regénye (1934), Lila akác (1934), Emmy (1934), stb...

100 Producers' Releasing Corporation

101 eredeti nevükön Laurel and Hardy

102 1974-ben Peter Collinson azonos címen Jacqueline Bisset főszereplésével újraforgatta a történetet.

103 Abbott and Costello meet the killer: Boris Karloff (1949); Abbott and Costello meet the Invisible man (1951); Abbott and Costello meet Dr.Jekyll and Mr.Hyde (1953); Abbott and Costello meet the Mummy (1955).

104 A.Cavalcanti, C.Chrichton, B.Dearden, R.Hamer

105 Phil Hardy: The Aurum encyclopedia of Science fiction (Aurum Press, London,1992.)

106 A sivár, atomtámadás utáni világot próbálták meg ábrázolni a nyolcvanas évek eleji "post-nuclear" filmek. Többek között ilyen volt a Mad max (1979); Élethalálharc [Le Dernier Combat,1982.]; Malevil (1981); Obi-Obá, a civilizáció vége (1983); vagy a Másnap [The Day after,1983.].

107 E három dimenziós mozikat polárszűrős szemüvegekkel lehetett nézni. Ez sokak szemét igénybe vette, és a szemüvegviselés fárasztó is volt, ezért nem terjedt el szélesebb körben.

108 Rendhagyó filmkészítő életéről Tim Burton készített filmet, Ed Wood címmel, 1993-ban; melyet nálunk is bemutattak, de a filmjeit nem ismerő hazai közönség nem értette a film poénjait, ezért meg is bukott.

109 BBS: Balázs Béla Stúdió

110 Modern horrorfilmnek nevezik a kb.1957-63 után keletkezett, többségükben színesben készített, erőteljes, véres jeleneteket tartalmazó rémfilmeket. E filmek megkezdik a filmes tabuk (pl. belek kiontása, premier plánban mutatott vámpír vérszívás, inszcentusviszony, kannibalizmus, stb...) bemutatását. Legtöbbször már nem gótikus környezetben játszódnak, hanem jelenidejűek, a társadalmi problémákra reflektálhatnak. Sokszor nagy stúdióktól függetlenek, kis költségvetésűek (=nagyobb kreativitás).

111 Hammer: angol - főleg horrorfilmre specializálódott - filmstúdió

112 splatter: (angol,= spatter): "befröcskölés". Itt: általában véres, rohanó, robogó kommerszfilmek. John McCarty amerikai filmkritikus által alkotott fogalom. (E filmekről szól gyűjteményes munkája, az Official Splatter Movie Guide 1-2.)

113 Csak 50 évvel Stoker halála után, 1962 után lehetett szabadon felhasználni a regényt, mint forrásanyagot.

114 Érdekesség, hogy mint a Universal első Dracula(1931) filmjénél, itt is készült egy idegennyelvű változat, ugyanabból a forgatókönyvből és ugyanabban a díszletben. A film a koreiai Ahkea Kkots (The Bad Flower) volt 1961-ben.

115 Még két folytatása is született - szintén Hammer produkcióban - When dinosaurus ruled the Earth (1969) és Creature that world forgot (1970).

116 American Independent Pictures

117 Filmjei: Persecution (1973); The Ghoul (1974); Legend of the werewolf (1974)

118 A XVII.sz.-ban Báthory Erzsébet, Nádasdy Ferenc gróf hitvese ellen boszorkányper indult. Elterjedt szóbeszéd volt, hogy kegyetlenkedett udvari leányaival. Csejtén, a Nádasdyak birtokán egy lányt halva találtak, többüket pedig megkínozva és bebörtönözve. A szóbeszéd szerint a grófnő szüzek vérében fürdött, hogy megőrizze fiatalságát. 1611 elején megszületett az ítélet: Báthory Erzsébetet életfogytiglan várába zárták, segítőtársait pedig elevenen máglyára vetették.

119 Dracula, rendezte Terence Fisher, 1958-ban

120 Magyarul a "Kísértethistóriák - idegen írók novellái" c. novellagyűjteményben olvasható (Kner Izidor kiadása, Gyoma,1917; illetve ennek 1987-es reprint kiadásában (Terra-Maecenas kiadó, Bp.)).

121 Az angol Curse of Frankenstein (1957) olasz címe "La Maschera di Frankenstein"; és a Journey to the Centre of the Earth (1959)-ből származó " Hercules to the Centre of the Earth" című Bava film.

122 giallo = véres, olasz thriller, lsd. később!

123 A Rejtelmes történetek [Histories Extraordinaries,1967.] című film egyik epizódja, a másik kettőt Roger Vadim és Louis Malle készítette.

124 Az első olasz sci-fi film Paolo Heusch 1958-as La Morte Viene dal Pianeta Aytin című alkotása, Mario Bava operatőri munkájával, és a speciális effektusok is neki köszönhetőek.

125 El Segreto del Doctor Orloff (1964); Erotic rites of Frankenstein (1972); Sinister eyes of Dr.Orloff (1973); Faceless (1987)

126 Tenemos 18 Anos

127 women in prison (w.i.p.) - nők a börtönben

128 pl.: Jess Franco, Clifford Brown, A.M. Frank, David Khun, Franco Manera, Dan Simon, Betty Carter, Walter Alexander, stb...

129 Egy maréknyi dollárért [A Fistful of dollars,1964.]

130 Valóban létező szerzetesrend, a XIII. században már jelentős méretű. Fehér köpenyt viseltek, vörös kereszttel a mellükön. Céljuk Jreuzsálem megvédése volt a mohamedánok támadásaitól. Gazdagságuk, hatalmuk miatt sok ellenségük volt; IV. (Szép) Fülöp [1285-1314] francia király erkölcstelenséggel és eretnekséggel vádolta őket. 68 templomos lovag halt máglyahalált, vagyonukat elkobozták, a pápa feloszlatta a rendet.

131 A Rajna fölött a Loreley sziklán esténként egy gyönyörű leány a holdfényben énekelt. Dalolásával veszélyt jelentett a hajósokra, mert úgy elbűvölte őket, hogy mindenről elfeledkezve zátonyra jutottak... (Bővebben lásd: Germán, kelta regék és mondák, Móra F.kk.1995. 133-134.old)

132 La Noches del Hombre Lobo (1968); Los Monstrous del Terror (1969); El Hombro que Vino de Ummo (1969); La Noche de Walpurgis (1970); La Furia del Hombre Lobo (1971); El Retorno de Walpurgis (1973); és saját rendezésében az El Retorno del Hombre Lobo (1980), többek között.

133 Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy (Héttorony kk.- Budapest Film,1992. 139.old.)

134 Az első soft-core vámpírmozi R.L. Frost filmje, a House on Bare mountain (1962) volt, de nem volt visszhangja.

135 A film nem tévesztendő össze Jesus Franco El Lago de las Virgenes (1981); és a producer, Daniel Lesoeur L'Abime des Morts Vivants (1981) című filmjével, ugyanis mindkettőben szintén szerepelnek náci-zombik...

136 Richard Donner 1976-os alapfilmje, az Omen egyes elemeit használó film

137 bővebben lásd: Berkes - Nemes: A japán film világa 53-54.old. (Magyar Filmintézet,1997.)

138 Ilyen például Ueda Akinari, a XVIII.sz. második felében élt író-költő Ugecu Monogatari című rémtörténetgyűjteménye. Magyarul "Eső és hold meséi" címen adta ki az Európa k. kiadó 1964-ben. A könyv alapján Kenji Mizoguchi készített filmet 1953-ban. (Ugetsu Monogatari (1953)).

139 lásd Berkes-Nemes: A japán film világa 161.old, 197.old/11.pont

140 id. mű 18.old.

141 A sorozat első két részéből az amerikai Roger Corman amerikai producer egy másfél órás mozifilmet vágatott össze, és forgalmazott az USA-ban. [Shogun assassin,1981.]

142 pl.: La Herencia de la Llorona (1946); La Llorona (1959); La Maldición de la Llorona (1961); The Curse of Llorona (2019).

143 Eredetileg sorozat volt, végül a hatvanas évek elején négy mozifilmmé vágták össze az elkésült anyagot: Nostredamus átka [La Maldición de Nostredamus,1960.]; Nostredamus vére [La Sangre de Nostredamus,1961.]; Nostredamus y el Genio de las Tiniebras (1961); Nostredamus és a pusztító szörnyeteg [Nostredamus y el Destructor de Monstruos,1963.].

144 pl.: A boszorkány tükre [El Espejo de la Bruja,1960.]; Az Agyatlan [El Barón del Terror,1961.]; Az élő fej [La Cabeza Viviente,1961.], Cardona legismertebb munkájává vált a Véres majmok éje [Night of the bloody apes,1968.].

145 Szexet vegyítenek népszerű zenés komédiákkal. (A brazil kommerszfilmről említés esik a Magyar Filmtumányi Intézet 1983-as, a Latin-Amerikai Filmművészet Antológiájában, 156-162.old.)

146 A nézők "alantas" igényeit kihasználó - általában erőszakot, vért, szexet - tartalmazó másod, harmadvonalbeli kommerszfilmek.

147 pl.: Richard Fleischer Bostoni fojtogató [The Boston strangler,1968.] és Londoni fojtogató [10 Rillington place,1971.]; Robert Hossein A düsseldorfi vámpír (1964.); A.Hitchcock Téboly [Frenzy,1972.], az olasz giallo-k létrejötte.

148 Truffaut: Hitchcock (Magyar fi. - Pelikán kiadó,1996., 200.old.)

149 Michael Winner Bosszúvágy [Death wish,1974.] sorozata; Lamont Johnson Ajakrúzs [Lipstick,1976. ]; Meir Zarchi Köpök a sírodra [I spit on your grave,1978.]; Abel Ferrara A bosszú angyala [Ms.45.,1980.], többek között.

150 Jópár évvel később maga is teremtett egyet: Freddy Krueger-t a Rémálom az Elm utcában [Nightmare on Elm street,1984.].

151 Dennis Hopper főszereplésével 12 évvel később elkészítette filmje folytatását, mely eredetijének egyben paródiája is. [The Texas chainsaw massacre 2.,1986.]

152 Cronenberg on Cronenberg (Faber and Faber,1992.); id. Filmvilág 1996.okt./ 23.old.

153 suspense: a néző várakozásra épített feszültség, Hitchcock fejlesztette filmjeiben tökélyre

154 Az EC (Educational Comics, majd Entertaining Comics) kiadó tulajdonosa, William Gaines új életet töltött a világháború után haldokló képregényműfajba az ötvenes évek eljén: a horrorral kísérletezett, óriási sikerrel. A horror-comics sikere után viszont 1954-ben F.Wertham pszichiáter támadást intézett a műfaj ellen, mert szerint e képregények megrontják az ifjúságot.

155 Carlo Lizzani: Az olasz film története (Gondolat,1981.) 388-389.old.

156 Carlo Rambaldi: olasz trükkmester, általában "hasogatós" effekteket készített

157 Freddy Krueger a neve a Rémálom az Elm utcában [Nightmare on Elm street,1984.] című filmben garázdálkodó csíkos pulóveres gyilkosnak.

158 Benjamin Christensen már a húszas évek elején készített Boszorkányper [Haxan,1922.] című filmjében foglalkozott a sátánizmussal is.

159 Ilsa, harem keeper of the oil sheiks (1975), Ilsa, tigress of Siberia (1977), és Jess Franco meghívta a Greta the mad butcher (1977) címszerepére, mely hasonló témájú volt.

160 A filmcímek az angol címekből fordítva magyarra.

161 Quando suona la campana (1970)

162 Már Méliésnél, Az Északi-sark meghódításában (1913) a "sarki apó" is evett embert. Romero Élő holtak éjszakájában is láthatunk emberevést, de a zombikat nem tekinthetjük élő embereknek, így ezt a fajta kannibalizmust nem vettem e fejezetben figyelembe.

163 pl.: The Oasis of fear (1971); Seven orchids stained in red (1972); Spasmo (1974); Napoli Violenta (1976);

164 Magyarországon a Hungarovideo forgalmazta "Vakrémület" címen.

165 La Morte Ha Sorriso all'Assassino (1973), a főszerepben Klaus Kinski

166 Just Jaeckin 1974-ban készítette Sylvia Kristel-lel a nagy sikerű Emmanuelle-t Franciaországban. A film sorozattá nőtte ki magát. Massaccesi az 1951-ben Jáva szigetén született kreolbőrű Laurával készített a francia eredetiekhez hasonló filmeket. (Pl.: Emanuelle Nera (1975); Emanuelle in America (1976); Emanuelle Nera - Orient Reportage (1976); Eva Nera (1976); Emanuelle e gli Ultimi Cannibali (1977))

167 Two evil eyes (Due Occhi Diabolici), 1989-ban Dario Argento-val közösen készített készítettek két Poe feldolgozást.

168 Sergio Pastore A fekete macska rémtettei [The Crimes of the black cat,1972.], és Luigi Cozzi Fekete macskája [Black cat,1989.] nem a Poe novella feldolgozása, de mutatja a vonzódást a "macskák" iránt. Argento első két filmjében is sokszor láthatunk macskákat. A giallo-k poszterein is gyakran tűnik fel a macska ábrázolás.

169 Aristide Massaccesi és Andy Warhol "házirendezőjének" Paul Morrissey-nek a munkái, az utóbbi - a hatást fokozandó- térhatásban (3-D).

170 A hetvenes évek elején is forgalomban voltak már szalagos házivideók, de ezekhez csekély volt még a forgalmazott műsoranyag. Több cég eltérő kazettaformátumot és készülékszabadalmat jegyeztetett be, de a nyolcvanas évek közepére az eredetileg JVC fejlesztésű VHS (Video Home System) vált általánossá és elterjedtté.

171 A Halloween utánzatok közül említést érdemelnek: Prom Night (1980); The Prowler (1981); My bloody Valentine (1981); Graduation day (1981). A Péntek 13 sztorija pedig - többek között - a The Burning (1980), Happy birthday to me! (1980); Campsite massacre (1981); Sleepaway camp (1983) című teenagermozikban volt látható.

172 Nálunk ismert még "Az erdő szelleme" címen is.

173 id. Aurum encyclopedia of horror 402.old.

174 A túlról [From beyond,1986.]; Az újjáélesztő menyasszonya [Bride of Re-Animator,1988.]; Társaság [Society,1989.].

175 Anthony Perkins annyira eggyévált a figurával, hogy a harmadik részt már ő is rendezte [Psycho III,1986.], majd a mindent lezáró részben [Psycho IV-The Beginning, 1990.] tért még vissza a karakterhez.

176 A Reteitalia számára készítette a következőeket: Una Notte nel Cimitero (1987); Per Sempre (1987); La Casa dell'Orco (1988); A Cena con il Vampiro (1988).

177 A Német Szövetségi Köztársaságban (NSZK).

178 A KalligraM című pozsonyi kultúrális folyóirat 1998/7-8-9. számában a 143. oldalon található egy rövid írás e filmekről, az első film készítési évszáma el van gépelve benne, nem 1978, hanem 1987!

179 Ittenbach eddigi munkái: Black Past (1991); Burning moon (1993), Premutos (1997). Schnaas Violent Shit (1988), Zombi '90 (1990); és Violent Shit 2. (1992) című amatőr filmjeikkel az erőszak legvégső tabuit is kihasználták: az áldozatok kibelezésén át a különféle perverziókig és a legdurvább kasztrációig mindent bemutattak.

180 FSK: Filmvilág Szabad Önkontrollja, BPS: Fiatalokat Veszélyeztető Alkotások Szövetségi Felügyelete; bővebben lásd Cinema 1992/7.szám 58.oldal.

181 Az eredeti változatot J.Lee Thompson lészítette 1962-ben Gregory Peck-kel.

182 Quentin Tarantino a kilencvenes években átértelmezte a filmes erőszakot. Filmjeibe - Kutyaszorítóban [Reservoir dogs,1992.]; Ponyvaregény [Pulp fiction,1994.]; Tiszta románc [True Romance,1993/forg.könyv.] - nagy adag fekete humort tett, ami által "szalonképessé" váltak a brutális jelenetek.

183 A következőkben említett országokon kívül Spanyolországban és Franciaországban is készültek horrorok, de igen csekély mennyiségben. Németországban pedig amatőr szinten - változó színvonalon - a kilencvenes években is folyamatosan készülnek.

184 lsd. az 1996-os programfüzet és tájékoztató 4.oldalát

185 Kína második világháború alatti japán megszállásáról, e megszállások attrocitásairól számos kemény, semmilyen tabut nem tisztelő film készült. Az Emberek... csak egyike volt e filmeknek, már a nyolcvanas években Nők a tigrisketrecben 1 és 2. [Girls in the tiger cage 1, 2.,1985-86.] címmel készült ilyen film.

 186 "Az R-rated (korhatár kategória, általában az X-ratedből szelídített változat) megöli a kreativitást." A rendező "Robotninja" (1990) című filmje végén kiírva.

187 id. Truffaut: Hitchcock (Magyar Filmintézet- Pelikán kiadó,Bp.,1996. 116.old.)

190 Természetesen nem az összes valaha készült ilyen film szerepel itt - arra az egész írás terjedelmének többszörösére volna szükség - csak a legfőbb, legjelentősebb alkotások - melyeket a különböző, a témával foglalkozó szaklexikonok közel azonosan említenek. A filmek tematikus sorrendben követik egymást - készítési sorrendben - eredeti filmcím szerint. A külföldi terminológiákhoz hasonlóan meghagytam az eredeti olasz, spanyol, francia címeket; de emellett közlöm a legelterjedtebb angolszász címváltozatokat is. Általában ahány országban bemutatják e munkákat - annyiféle címen forgalmazzák őket. Sok esetben eltér a bemutatott film megnevezése még akkor is, ha a moziban, a Tv-ben, vagy videón mutatják be. Ezután a készítés évszáma, a gyártó ország jele, a rendező, és az alternatív címek. Ezt követi a film vetítési hossza percben. Ha van (volt) magyar videó (Tv), vagy moziforgalmazásban a film, akkor dőlt betűvel közlöm a kiadót is. (A Tv-filmeket Tv megjelöléssel a rendező után közlöm.) - 1999-ig a megjelenések. Az utána jövő DVD hullámban sok európai és amerikai horrort kiadtak, a listában ezek már csak részben jelölve!

191 1993-ig a pénzbevételek alapján, USA dollárban. Forrás: Phil Hardy: The Aurum encyclopedia of horror (Aurum Press, GB, 1995.)

192 Csak a legjelentősebb írásaik, és ezeknek az írásoknak is a főbb megfilmesítéseik (ha csak évszámot tüntettem fel, akkor az írásművel azonos címen filmesítették meg.)

193 Harry Potter: J. K. Rowling angol írónő által kitalált fantáziavilág. Hét részes könyvfolyamban jelent meg először (1997-2007), majd a filmesek is lecsaptak a kis varázslótanonc történetére. A könyvek és a filmek bevétele alapján szerzője a leggazdagabb író lett a világon.

194 Néhány térhatású mozi a XXI.század elejéről: Kémkölykök [SpyKids,2003.]; Barbie és a bűvös Pegazus [Barbie and the Magic of Pegasus, 2004.] Shrek 3D (2004); Cápasrác és Lávalány kalandjai [Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3D, 2005]; Utazás a Föld középpontja felé [Journey to the Center of the Earth, 2007.], Avatar (2009); Piranha 3-D (2010); Dracula 3D (2012).

195
Columbus túlélési szabályai ZombieLandhez:
1.: Sportolj! (jó kondi)
2.: Duplán lődd le!
3.: Óvakodj a klotyóktól!
4.: Csatold be a biztonsági övet!
(...)
7.: Utazz kis csomaggal! (Ne cipelj sokat!)
(...)
17.: Ne hősködj!
18.: Nyújtás. (Bemelegítés) Meg kell nyújtani a tagjaim. Ez különleges fontosságú, főleg mászás előtt.
(...)
22.: Mindig hagyj egérutat!
(...)
31.: Ellenőrizd a hátsó üléseket!
32.: Élvezd az apró dolgokat!
(...)
42.: Naptej
(...)
52.: Ne utasítsd el a segítséget!
53.: Popsitörlő196 'A Boszorkány (2015)' néhány díja: Best First Film (Austin Film Critics Assoc., 2016); Best First Feature (Toronto Film Criticsc Assos, 2016); Best Horror (Empire Awards, 2017.); Best Film (Fangoria Chainsaw Awards, 2017.); Best Horror Movie 2016 (Golden Tomato Awards, 2017.)...

[Horrorfilm történelem - kezdőlapra]

(c) 1999, 2019. Szentes Gerzson Péter


[Alfred Hitchcock] - [Drakula halála 1921] - [Silent Horror]
[Horror Story] - [Hungarian Horror]
[Home]