Örkény István: November

Ködös volt a reggel, lassú forgalom. A villamos pont az orra előtt ment el. Kordován Kordova, a Royal étterem negyvennyolc éves zöldségbevásárlója rosszkedvűen állt a megállóban. Egyszer csak megelégelte az álldogálást, bal keze öregujját a jobbjával marokra fogta, s egy erélyes mozdulattal leszakította.

Két ujja közé fogva megszemlélte ujját, aztán elővette zsebkendőjét, rendesen becsomagolta, s a kabát alá nyúlva, elhelyezte nadrágja farzsebében. Körülnézett. A villamos még nem jött, de ő csak megvonta a vállát.
Ilyen apróságon nem szabad fennakadni.
Örkény István: Kivégzési szabályzat


1

A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntető intézet falain belül vagy valamilyen más zárt helyen, az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas, hivatalnok szeme elől lehetőleg elzárt helyen, minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani.


2

Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy m. kir. őrnagy, ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok.

Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki végrehajtani.

 

3

A “zárósorba”, vagyis az elitéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet, öt tisztest és tizenöt rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. Ezek már előbb a büntető intézet kijáratához meennek, és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort, melynek minden oldala öt emberből áll.

A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. A zárósorba a pap is belép, az őrség azonban visszamarad.

A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre, és senkinek sem tiszteleg.

A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényli:

- Vigyázz! Végrehajtó négyszög, indulj!

A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. A zárósor kintílik, az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája, a m. kir. honvédügyésznek és a jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében, még egyszer felolvassa az ítéletet, s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja, mire a végrehajtáshoz lehet fogni.

 

4

Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre, akkor erre már előzetesen négy embert kell kirendelni, kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. Az elítéltnek le kell térdelnie, és valamelyik bajtársa, kit a jelenlevők közül szabadon választhat, beköti szemét. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad, mire az annyira, amennyire szükséges, csendben szétnyílik.

A négy kirendelt ember előlép, fegyverét zajtalanul “kész” helyzetbe teszi, és halkan közel lép az elítélthez, amint ez az elítét megérintése nélkül lehetséges.

A végrehajtás parancsnoka akként áll oldlvást, hogy ezek az emberek láthassák, majd magasra emeli kardját, mire a középső két ember az elítélt fejére, a másik kettő pedig a mellére céloz, és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott “Tűz!” vezényszavára egyszerre lő.

Ha a kivégzett még életjelet ad, még egy vagy még annyi lövést kell tenni, amennyi szüksséges.

 

5

Akár kötél által, akár agyonlövetéssel történt a kivégzés, annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond, melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli:

-Imához!

Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást.